en
Sologan

Trang chủ

Bố trí sắp đặt trong phòng sự kiện

13.11.2012:
Bố trí sắp đặt trong phòng sự kiện

 Bố trí sắp đặt trong phòng sự kiện mang tính khoa học và nghệ thuật. Cách bố trí thể hiện phần nào nội dung hoạt động dự kiện. Đón tiếp và đăng ký: Đây là hoạt động không thể thiếu, có người ..

Sân khấu trong tổ chức sự kiện

13.11.2012:
 Sân khấu trong tổ chức sự kiện

 Sân khấu được coi là trung tâm của không gian sự kiện trong nhà, nơi diễn ra các hoạt động hoặc những hoạt động chính của sự kiện. Sân khấu rộng, hẹp, cao, thấp chịu sự chi phối của tổng thể không gian trong nhà và loại ..

Ánh sáng trong tổ chức sự kiện

13.11.2012:
Ánh sáng trong tổ chức sự kiện

Ánh sáng trong tổ chức sự kiện : Cùng với âm thanh, ánh sáng trở nên rất quan trọng đối với sự kiện. Nó là công cụ tích cực và tác động có hiệu quả vào môi trườn, tạo nên tâm ..

13.11.2012: Những yêu cầu về phòng họp: Những yêu cầu khác

Gallery

nhà liền kề
shophouse
shophouse
Marine Plaza
Marine Plaza
Quảng cáo gallery trang tin
Quảng cáo trang tin