en
Sologan
leadership
integration
value
trust
Sustainable

Tầm nhìn

Với một chiến lược kinh doanh đồng bộ, lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp với tiêu chí phát triển và tập trung vào những ngành nghề có lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Xem thêm
Công ty thành viên
  • BIM Foods
  • ZPizza
  • Syrena
  • Halong plaza
  • Halong marina
  • Elite Fitness